Opinpa innostaa oikeinkirjoituksen harjoitteluun

Opinpa kirjan kansi

Opinpa – Sanelut, arviointi ja palaute

Opinpa on tarkoitettu suomen kielen oikeinkirjoituksen osaamisen arviointiin luokille 1-6. Opinpa-konsepti yhdistää sanelun, arvioinnin, palautteen ja tavoitteellisen harjoittelun. Jokaiselle luokka-asteelle on kaksi sanelua, talvi- ja kevätsanelu. Saneluilla arvioidaan, kuinka hyvin oppilaat osaavat opetussuunnitelmassa määritellyt oikeinkirjoituksen sisällöt. Opinpa-materiaalia voi käyttää erityisopettaja, luokanopettaja tai suomi toisena kielenä opettaja.

Virheiden sijaan puhumme opinpaikoista. Laajennamme arvioinnin näkökulmaa pelkästä virheen toteamisesta oppimistavoitteiden asettamiseen, tärkeiden asioiden kertaamiseen ja niiden harjoitteluun. Opinpaikka on mahdollisuus oppia ja kehittyä.

Jokaisen sanelun olennaisena osana on oppilaille pidetyt palauteoppitunnit. Vähitellen palaute ohjaa oppilaita analysoimaan osaamistaan ja opinpaikkojaan sekä asettamaan itselleen sopivia oikeinkirjoituksen oppimistavoitteita.

Mitä on Opinpa

Eriytetty sanelu on jokaisen sanelun sisällä. Tukea tarvitsevat oppilaat voivat tehdä sanelun muun ryhmän mukana. Myös palautetunnin kirjoitusharjoituksia voidaan eriyttää.

Olemme huomioineet sanelujen aiheissa opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen sisällöt. Palautetunneilla aiheista voidaan keskustella ja kirjoittaa.

Olemme laatineet sanelujen arvosanoille ehdotukset. Nämä valmiit arvosanataulukot ovat myös kopioitavassa kotitiedotteessa. Luokilla 1–3 arviointi on viisiportainen. Luokilla 4–6 käytetään numeroarviointia 4–10.

Opinpa-materiaalin avulla opettaja voi auttaa jokaista oppilasta saavuttamaan hyvän oikeinkirjoitustaidon ja selkeän käsialan. Oikeinkirjoitustaito tukee myös oppilaiden luovaa kirjoittamista. Kirjoittaminen on tärkeä taito, joka rakentaa lasten hyvinvointia.

Opinpa-tunnit noudattavat samaa rakennetta ja niistä tulee nopeasti luonteva rutiini lukuvuoden sisälle niin opettajille kuin oppilaille. Opinpa kehittää oppilaiden oikeinkirjoitusta ja auttaa opettajaa oikeinkirjoituksen opettamisessa ja arvioinnissa.

Kolmannen luokan loru kuva
Opinpa-kirjan ja vihkon kuvat

Kirjoittajat

Pirjo Laatikainen kuva

Pirjo Laatikainen

Erityisopettaja, tietokirjailija

Minulla on pitkä ja monipuolinen työura erityisopettajana. Olen kiinnostunut erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen opettamisesta ja oppimisesta. Opetustyöni rinnalla olen tehnyt erilaisia arvionti- ja tukimateriaaleja opettajien käyttöön. 

Teokseni: 
Laatikainen, Pirjo & Rintala Arja, HOJKS – käyttäjän käsikirja, 2004 
Laatikainen, Pirjo, Laaja-alainen erityisopetus alaluokilla, 2011
Laatikainen, Pirjo & Karjalahti, Leena Opinpa – Sanelut, arviointi ja palaute, 2020
Laatikainen, Pirjo: Luenpa – Lukusujuvuuden arviointi ja tuki, 2021

Leena Karjalahti kuva

Leena Karjalahti

Rohkaisija – rakentaa vahvuuksille ja välittää

Erityisopettaja yhtenäiskoulussa, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, vahvuusope, puheope, kouluttaa oppimiseen liittyvistä asioista, uskoo opettamiseen ja hyvien tarinoiden voimaan, etsii ja sanoittaa parasta jokaisesta.

Olen matkannut 70-luvulla Pohjoismaiden halki kuplavolkkarin hattuhyllyllä; jalat vastakkain kaksossisaren kanssa ja ilman turvavöitä tottakai. Hattuhyllyllä kaikki oli mahdollista. Turvallinen tila, jakamisen iloa, vaihtuvat maisemat ja näkymät kaikkiin suuntiin. Lisäksi matkantekoa siivitti määrätty epämukavuuden sietäminen ja toivo puutuneiden jalkojen suoristamisesta.

Aiemmin oli hyväksyttävää matkustaa auton hattuhyllyllä, eikä turvavöiden puute haitannut sen enempää lapsia kuin aikuisiakaan. Sittemmin aikuiset ovat tajunneet, että turvavyö on tärkeä keksintö. Oppimisen tukea voi verrata turvavyöhön: Laadukas opetus joustaa ja tukee oikea-aikaisesti luoden turvaa ja toivoa oppilaille. Näin voisin luonnehtia työtäni myös erityisopettajana.

Kuten tarinasta käy ilmi, ei matkanteko ollut yhtään hullumpaa 70-luvulla. En kuitenkaan voisi enemmän painottaa, kuinka tärkeää opettajana on kehittyä ja uudistua yhdessä toisten kanssa. Muutos kulkee käsi kädessä oppimisen kanssa. Kannustavat matkakumppanit ovat kaikki kaikessa.