Opinpa-vihkosta näkee oikeinkirjoituksen ja käsialan kehittymisen

Opinpa vihko kannet kuva

Opinpa-kirjaa täydentää Opinpa-vihko, johon oppilaat kirjoittavat sanelut ja niiden korjaukset. Opettaja, oppilas sekä huoltaja näkevät vihkosta, kuinka hyvin oikeinkirjoituksen tavoitteet on saavutettu ja mitä pitäisi vielä harjoitella lisää. Opinpa-vihkosta muodostuu oppilaan oikeinkirjoituksen portfolio, koska siihen dokumentoituu lapsen oikeinkirjoitustaidon kehittyminen koko alakoulun ajalta.

Huoltajat saavat tarkastella Opinpa-vihkoa oppilaan arviointikeskustelussa. Kotona on hyvä tietää, mitä koulussa opetetaan ja miten lapsi on edistynyt kirjoittamisessaan. Näin huoltajat voivat tukea lastaan parhaiten oppimistavoitteiden saavuttamisessa.

Opinpa-vihkossa on varattu tilaa myös oppilaan omille kirjoitusharjoituksille, joiden aiheet käsittelevät opetussuunnitelman laaja- alaisia sisältöjä. Kirjoitusharjoituksista opettaja ja huoltajat näkevät, kuinka oppilas kykenee soveltamaan arvioituja ja kerrattuja taitoja kirjoittamisessaan.

Opinpa-vihkossa (36 sivua) on huomioitu sopivat kirjoitusviivastot eri luokkatasoille. Vihko ohjaa oppilaita kirjoituspaperin oikeanlaiseen käyttöön. Vihko on painettu laadukkaalle paperille ja on käytössä koko alakoulun ajan. Vihko tekee näkyväksi lapsen kirjoitustaidon kehittymisen.

Opinpa vihkon loru kuva

Näytesivuja

Opinpa vihko kannet kuva
Opinpa vihkon loru kuva
Opinpa vihko sanelu kuva
Opinpa-kirjan ja vihkon kuvat