Rekisteriseloste

Opinpaikka Oy käsittelee asiakassuhteiden hoitamisessa välttämättömiä henkilö- ja organisaatiotietoja noudattaen henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta ja muuta tietosuojalainsäädäntöä. Rekisteriseloste on laadittu 11.10.2020.

Rekisterinpitäjä

Opinpaikka Oy (3149141-2)
Jarmo Houtsonen (yhteyshenkilö)
Tursonkatu 5 A 43,
33540 Tampere,
info@opinpaikka.fi

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Opinpaikka Oy:n asiakkaina ovat suomalaiset peruskoulut ja kunnat. Opinpaikka Oy kerää asiakassuhteiden hoitamisen kannalta välttämättömiä tietoja teosten tilausten yhteydessä täytettävästä tilauslomakkeesta.
Tilauksen yhteydessä kerätään seuraavat tilaajan henkilötiedot sekä koulua ja kuntaa koskevat tiedot:

– tilaajan etu- ja sukunimi
– tilaajan sähköpostisoite
– koulun nimi
– toimitusosoite
– laskutusosoite
– kunnan verkkolaskuosoite/OVT-tunnus
– operaattorin välittäjätunnus
– verkkolaskuoperaattori

Näitä tietoja tarvitaan tilausten toimitukseen ja laskutukseen, toimitusten ja maksujen seurantaan ja mahdollisiin virheiden korjauksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun ja rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Rekisteröityjä tietoja tarvitaan myös Opinpaikka Oy:n lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi.

Henkilötietoja sekä koulua ja kuntaa koskevia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta Opinpaikka Oy:n käyttämää kirjapainoa ja tilitoimistoa.

Henkilötietoja sekä koulua ja kuntaa koskevia tietoja säilytetään kaksi vuotta sen jälkeen, kun tilaus on toimitettu ja maksettu. Tämän jälkeen asiakastiedot poistetaan, jollei lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakasrekisteriä ei kerätä eikä käytetä markkinointitarkoitukseen. Asiakasrekisterin tiedot tarkastetaan säännöllisesti kerran vuodessa ja kaikki tarpeettomat tiedot poistetaan tarkastuksen yhteydessä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja oikaista itseään koskevat henkilötiedot ja antamansa koulua ja kuntaa koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä ja peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Opinpaikka Oy kerää verkkosivujensa käytöstä evästeitä.

Asiakasrekisteri säilytetään käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatussa digitaalisessa arkistossa. Asiakasrekisterin tietoja saa käsitellä vain Opinpaikka Oy:n määrittelemät henkilöt.